לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשס"ח-תשס"ט 2007 / 2008

 
קיץ תשס"ז - 3/2006
 
02/09/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד א'
 
 
12/09/2007 יום ד' ערב ראש השנה - יום גשר
13/09/2007 יום ה' ראש השנה-הטכניון סגור
16/09/2007 יום א' צום גדליה
26/09/2007 יום ד' ערב חג סוכות - סיום עבודה ב- 12:30
27/09/2007 יום ה' חג סוכות-הטכניון סגור
30/09/2007 יום א' חוה"מ סוכות- סיום עבודה ב- 13:00
01/10/2007 יום ב' חוה"מ סוכות- סיום עבודה ב- 13:00
03/10/2007 יום ד' חג סוכות - הושענא רבא - הטכניון סגור
04/10/2007 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - הטכניון סגור
12/10/2007 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
16/10/2007 יום ג' בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
18/10/2007 יום ה' הגשת מקצועות לאישור ועדת הקבע הס' ומוס' ביום 25.11.07
21/10/2007 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנה"ל תשס"ח
חורף תשס"ח - 1/2007
 
22/10/2007 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשס"ח
24/10/2007 יום ד' עצרת זכרון ליצחק רבין ז"ל הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
24/10/2007 יום ד' עצרת זכרון ליצחק רבין ז"ל
28/10/2007 יום א' ועדה מרכזת
30/10/2007 יום ג' ועדה מייעצת
30/10/2007 יום ג' ועד מנהל
02/11/2007 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב-מועד ב' וקיץ מועד א'
04/11/2007 יום א' ועדה מרכזת
06/11/2007 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
11/11/2007 יום א' ועדה מרכזת
13/11/2007 יום ג' ועדה כלל טכניונית
14/11/2007 יום ד' פורום ראשי יחידות אקדמיות
15/11/2007 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
18/11/2007 יום א' ועדה מרכזת
18/11/2007 יום א' סנט
21/11/2007 יום ד' הגשת מקצועות לאישור ועדת הקבע הס' ומוס' ביום 30.12.07
22/11/2007 יום ה' פרידה מסגל פורש
25/11/2007 יום א' ועדה מרכזת
25/11/2007 יום א' ועדת קבע הס' ומוס'
27/11/2007 יום ג' ועדה מייעצת
27/11/2007 יום ג' ועד מנהל
02/12/2007 יום א' ועדה מרכזת
04/12/2007 יום ג' ערב חנוכה-סיום עבודה ב-13:00
05/12/2007 יום ד' חג חנוכה
05/12/2007 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
09/12/2007 יום א' חג חנוכה - אין לימודים
09/12/2007 יום א' ועדה מרכזת
10/12/2007 יום ב' חג חנוכה - אין לימודים
11/12/2007 יום ג' לימודי מתכונת יום א'
16/12/2007 יום א' ועדה מרכזת
18/12/2007 יום ג' ועדה כלל טכניונית
19/12/2007 יום ד' צום י' בטבת -אין לקיים בחינות
19/12/2007 יום ד' צום י' בטבת
23/12/2007 יום א' ועדה מרכזת
23/12/2007 יום א' סנט
26/12/2007 יום ד' פורום ראשי יחידות אקדמיות
27/12/2007 יום ה' הגשת מקצועות לאישור ועדת הקבע הס' ומוס' ביום 3.2.08
30/12/2007 יום א' ועדה מרכזת
30/12/2007 יום א' ועדת קבע הס' ומוס'
06/01/2008 יום א' ועדה מרכזת
06/01/2008 יום א' ועדת שבתון
08/01/2008 יום ג' ועדה מייעצת
08/01/2008 יום ג' ועד מנהל
10/01/2008 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
13/01/2008 יום א' ועדה מרכזת
13/01/2008 יום א' מליאה אקדמית
15/01/2008 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
15/01/2008 יום ג' ועדה כלל טכניונית
20/01/2008 יום א' ועדה מרכזת
21/01/2008 יום ב' טקס מצטייני נשיא
23/01/2008 יום ד' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחנים
27/01/2008 יום א' ועדה מרכזת
27/01/2008 יום א' סנט
29/01/2008 יום ג' יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף תשס"ח
 
 
30/01/2008 יום ד' אין לימודים
30/01/2008 יום ד' פורום ראשי יחידות אקדמיות
31/01/2008 יום ה' אין לימודים
31/01/2008 יום ה' יום פתוח - ת"א
03/02/2008 יום א' בחינות סמסטר חורף -מועד א'
03/02/2008 יום א' ועדה מרכזת
03/02/2008 יום א' ועדת קבע הס' ומוס'
05/02/2008 יום ג' ועדה מייעצת
05/02/2008 יום ג' ועד מנהל
10/02/2008 יום א' ועדה מרכזת
13/02/2008 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
17/02/2008 יום א' ועדה מרכזת
21/02/2008 יום ה' הגשת מקצועות לאישור ועדת הקבע הס' ומוס' ביום 30.03.08
24/02/2008 יום א' ועדה מרכזת
28/02/2008 יום ה' יום פתוח
02/03/2008 יום א' ועדה מרכזת
אביב תשס"ח - 2/2007
 
09/03/2008 יום א' ועדה מרכזת
11/03/2008 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
12/03/2008 יום ד' פורום ראשי יחידות אקדמיות
16/03/2008 יום א' ועדה מרכזת
18/03/2008 יום ג' ועדה מייעצת
18/03/2008 יום ג' ועד מנהל
20/03/2008 יום ה' תענית אסתר-אין לקיים בחינות סיום לימודים בשעה 16:30
20/03/2008 יום ה' תענית אסתר-אין לקיים בחינות, סיום לימודים 16:30
21/03/2008 יום ו' פורים-הטכניון סגור
23/03/2008 יום א' ועדה מרכזת
23/03/2008 יום א' ועדת שבתון
25/03/2008 יום ג' ועדה כלל טכניונית
27/03/2008 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
30/03/2008 יום א' ועדה מרכזת
30/03/2008 יום א' ועדת קבע הס' ומוס'
06/04/2008 יום א' ועדה מרכזת
10/04/2008 יום ה' יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף-חדש
13/04/2008 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד א' חדש
13/04/2008 יום א' ועדה מרכזת
13/04/2008 יום א' סנט
15/04/2008 יום ג' הגשת מקצועות לאישור ועדת הקבע הס' ומוס' ביום 25/05/08
16/04/2008 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
20/04/2008 יום א' פסח
21/04/2008 יום ב' חוה"מ פסח-הטכניון סגור
29/04/2008 יום ג' ועדה כלל טכניונית
30/04/2008 יום ד' ערב יום השואה-אין לקיים בחינות אחרי השעה 16:30
01/05/2008 יום ה' יום השואה-אין לקיים בחנים עצרת יום השואה הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
04/05/2008 יום א' ועדה מרכזת
04/05/2008 יום א' ועדת שבתון
06/05/2008 יום ג' ערב יום הזכרון
06/05/2008 יום ג' סיום לימודים בשעה 18:30 אין לקיים בחינות. לימודים במתכונת יום ה'
06/05/2008 יום ג' ערב יום הזכרון-עצרת זכרון
07/05/2008 יום ד' עצרת זיכרון בשעה 9:00
07/05/2008 יום ד' יום הזכרון לחללי מערכות ישראל-סיום עבודה בשעה 12:30
08/05/2008 יום ה' יום העצמאות-הטכניון סגור
11/05/2008 יום א' ועדה מרכזת
11/05/2008 יום א' סנט
13/05/2008 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
13/05/2008 יום ג' ועדה מייעצת
13/05/2008 יום ג' ועדה כלל טכניונית
13/05/2008 יום ג' ועד מנהל
14/05/2008 יום ד' פורום ראשי יחידות אקדמיות
15/05/2008 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב -חדש
18/05/2008 יום א' פתיחת סמסטר אביב-חדש
18/05/2008 יום א' ועדה מרכזת
20/05/2008 יום ג' הגשת מקצועות לאישור ועדת הקבע הס' ומוס' ביום 29/06/08
22/05/2008 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
22/05/2008 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
25/05/2008 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד ב'-חדש
25/05/2008 יום א' ועדה מרכזת
25/05/2008 יום א' ועדת קבע הס' ומוס'
29/05/2008 יום ה' פרה-קורטריון
01/06/2008 יום א' טקס פתיחת קורטריון
02/06/2008 יום ב' טקס הענקת תארי ד"ר לשם כבוד
03/06/2008 יום ג' קורטריון
08/06/2008 יום א' ערב חג שבועות -הטכניון סגור
09/06/2008 יום ב' חג שבועות-הטכניון סגור
10/06/2008 יום ג' לימודי מתכונת יום א'
12/06/2008 יום ה' טקס הענקת תארי מגיסטר
15/06/2008 יום א' ועדה מרכזת
17/06/2008 יום ג' ועדה כלל טכניונית
22/06/2008 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
22/06/2008 יום א' ועדה מרכזת
22/06/2008 יום א' מליאה אקדמית
22/06/2008 יום א' סנט
25/06/2008 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
 
 
29/06/2008 יום א' ועדה מרכזת
29/06/2008 יום א' ועדת קבע הס' ומוס'
16/07/2008 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי 16:30
17/07/2008 יום ה' יום הסטודנט
18/07/2008 יום ו' אין לקיים בחינות
20/07/2008 יום א' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
20/07/2008 יום א' צום י"ז בתמוז
קיץ תשס"ח - 3/2007
 
27/07/2008 יום א' ועדת קבע
31/07/2008 יום ה' טקס מצטייני נשיא
07/08/2008 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
10/08/2008 יום א' צום ט' באב-אין לימודים
10/08/2008 יום א' צום ט' באב
13/08/2008 יום ד' יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב-חדש
13/08/2008 יום ד' לימודי מתכונת יום ה'
14/08/2008 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים לימודים עד 16:30
15/08/2008 יום ו' תחילת בחינות סמסטר אביב-חדש-מועד א'
24/08/2008 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים-יש לימודים
24/08/2008 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים
 
 
29/09/2008 יום ב' ערב ראש השנה - סיום עבודה בשעה 12:30
30/09/2008 יום ג' א' ראש השנה-הטכניון סגור
01/10/2008 יום ד' ב' ראש השנה-הטכניון סגור
02/10/2008 יום ה' צום גדליה-אין לקיים בחינות
02/10/2008 יום ה' צום גדליה
08/10/2008 יום ד' ערב יום כיפור-הטכניון סגור
09/10/2008 יום ה' יום כיפור-הטכניון סגור
13/10/2008 יום ב' ערב סוכות-סיום עבודה בשעה 12:30
14/10/2008 יום ג' חג סוכות-הטכניון סגור
15/10/2008 יום ד' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
16/10/2008 יום ה' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
17/10/2008 יום ו' חוה"מ סוכות
19/10/2008 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
20/10/2008 יום ב' חג סוכות-הושענא רבא-הטכניון סגור
21/10/2008 יום ג' שמיני עצרת-שמחת תורה-הטכניון סגור
22/10/2008 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב-חדש-מועד ב'
06/11/2008 יום ה' יום הכוון
09/11/2008 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשס"ט