לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשפ"א - תשפ"ב 2020 / 2021
 
אביב תשפ"א - 2/2020
 
02/05/2021 יום א' ועדה מרכזת
02/05/2021 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
04/05/2021 יום ג' טקס בוגרים ברפואה (תוכנית אמריקאית)
05/05/2021 יום ד' מועד אחרון להכללת בוגרים
06/05/2021 יום ה' ועדת הספרייה
09/05/2021 יום א' ועדה מרכזת
09/05/2021 יום א' סנט
10/05/2021 יום ב' יום ירושלים
11/05/2021 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
11/05/2021 יום ג' ועד מנהל
11/05/2021 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
16/05/2021 יום א' ערב שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/05/2021 יום ב' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/05/2021 יום ג' איסרו חג-אין לקיים מבחנים
19/05/2021 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
20/05/2021 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשב ומערכות מידע
23/05/2021 יום א' ועדה מרכזת
23/05/2021 יום א' ועדת שבתון
24/05/2021 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
26/05/2021 יום ד' אין לקיים בחינות החל משעה 14:30 ואין לימודים אחרי 18:30
26/05/2021 יום ד' פורום ראשי יחידות
27/05/2021 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
28/05/2021 יום ו' אין לקיים בחינות
30/05/2021 יום א' ועדה מרכזת
14/06/2021 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר+MBA
15/06/2021 יום ג' ועדת סגל סטודנטים-כלל-טכניונית
16/06/2021 יום ד' טקס הענקת תוארי MD
20/06/2021 יום א' ועדה מרכזת
20/06/2021 יום א' סנט
20/06/2021 יום א' מליאה אקדמית
21/06/2021 יום ב' טקס מצטייני נשיא
27/06/2021 יום א' צום י"ז בתמוז
שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים בחינות
27/06/2021 יום א' ועדה מרכזת
27/06/2021 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
 
 
28/06/2021 יום ב' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב -לימודים הומניסטיים ואמנויות
29/06/2021 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב -לימודים הומניסטיים ואמנויות
01/07/2021 יום ה' סיום סמסטר אביב תשפ"א
טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"ב
הלימודים מסתיימים בשעה 16:30
04/07/2021 יום א' טקס מתרגלים מצטיינים
05/07/2021 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
18/07/2021 יום א' צום ט' באב-אין לקיים בחינות
19/07/2021 יום ב' אין לקיים בחינות
25/07/2021 יום א' ועדה מרכזת
28/07/2021 יום ד' ועדת ספרייה
29/07/2021 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשפ"א - 3/2020
 
01/08/2021 יום א' תחילת סמסטר קיץ
05/09/2021 יום א' לימודים במתכונת יום ד'
06/09/2021 יום ב' ערב ראש השנה -אין לימודים
07/09/2021 יום ג' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/09/2021 יום ד' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/09/2021 יום ה' צום גדליה - אין לקיים בחינות
15/09/2021 יום ד' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/09/2021 יום ה' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/09/2021 יום ו' אין לקיים בחינות
19/09/2021 יום א' יום גשר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2021 יום ב' ערב סוכות-אין לימודים
21/09/2021 יום ג' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/09/2021 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
23/09/2021 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
24/09/2021 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/09/2021 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
27/09/2021 יום ב' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2021 יום ג' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/09/2021 יום ד' איסרו חג-אין לקיים מבחנים
04/10/2021 יום ב' סיום סמטר קיץ
 
 
05/10/2021 יום ג' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
12/10/2021 יום ג' ועד מנהל
21/10/2021 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב
24/10/2021 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב