לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשפ"א - תשפ"ב 2020 / 2021

 
01/07/2021 יום ה' סיום סמסטר אביב תשפ"א
טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"ב
הלימודים מסתיימים בשעה 16:30
04/07/2021 יום א' מליאה אקדמית
05/07/2021 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
08/07/2021 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
18/07/2021 יום א' צום ט' באב-אין לקיים בחינות
19/07/2021 יום ב' אין לקיים בחינות
25/07/2021 יום א' ועדה מרכזת
28/07/2021 יום ד' ועדת ספרייה
29/07/2021 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשפ"א - 3/2020
 
01/08/2021 יום א' תחילת סמסטר קיץ
05/09/2021 יום א' לימודים במתכונת יום ד'
06/09/2021 יום ב' ערב ראש השנה -אין לימודים
07/09/2021 יום ג' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/09/2021 יום ד' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/09/2021 יום ה' צום גדליה - אין לקיים בחינות
15/09/2021 יום ד' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/09/2021 יום ה' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/09/2021 יום ו' אין לקיים בחינות
19/09/2021 יום א' יום גשר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2021 יום ב' ערב סוכות-אין לימודים
21/09/2021 יום ג' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/09/2021 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
23/09/2021 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
24/09/2021 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/09/2021 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
27/09/2021 יום ב' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2021 יום ג' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/09/2021 יום ד' איסרו חג-אין לקיים מבחנים
04/10/2021 יום ב' סיום סמטר קיץ
 
 
05/10/2021 יום ג' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
12/10/2021 יום ג' ועד מנהל
21/10/2021 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב
24/10/2021 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב