לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשפ"ב - תשפ"ג 2021 / 2022

 
04/07/2022 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
06/07/2022 יום ד' טקס מתרגלים מצטיינים
06/07/2022 יום ד' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
07/07/2022 יום ה' ערב חג אלאדחא, אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30
08/07/2022 יום ו' עיד אלאדחא, אין לקיים מבחנים
10/07/2022 יום א' אין לקיים מבחנים, עיד אלאדחא
17/07/2022 יום א' צום י"ז בתמוז, אין לקיים בחינות
19/07/2022 יום ג' ועדת הספרייה
24/07/2022 יום א' ועדה מרכזת
24/07/2022 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
29/07/2022 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשפ"ב - 3/2021
 
31/07/2022 יום א' תחילת סמסטר קיץ
07/08/2022 יום א' צום ט' באב-אין לימודים ואין לקיים בחינות
13/09/2022 יום ג' ערב פרידה מחברי סגל פורשים
13/09/2022 יום ג' ועד מנהל
15/09/2022 יום ה' סיום סמסטר קיץ
 
 
18/09/2022 יום א' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
25/09/2022 יום א' ערב ראש השנה-אין בחינות, אין לימודים.לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/09/2022 יום ב' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
27/09/2022 יום ג' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2022 יום ד' צום גדליה-אין לקיים בחינות. אין לימודים
04/10/2022 יום ג' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
05/10/2022 יום ד' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/10/2022 יום ה' אין לקיים מבחנים
09/10/2022 יום א' ערב סוכות-אין בחינות.לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/10/2022 יום ב' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
11/10/2022 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
12/10/2022 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/10/2022 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
14/10/2022 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/10/2022 יום א' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/10/2022 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/10/2022 יום ג' אין לקיים מבחנים
24/10/2022 יום ב' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב. יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג
24/10/2022 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג