לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2009) אביב תש"ע
 
סמסטר אביב תש"ע - 2/2009
יום 23/03/2010
יום ג'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה מייעצת
שעת סיום 17:00
חודש 3/2010
סמסטר 2/2009
שם סמסטר ב-תש"ע
שם סמסטר אביב תש"ע