לוח השנה האקדמית
 
יום 09/02/2010
יום ג'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה מייעצת
שעת סיום 17:00
חודש 2/2010