לוח השנה האקדמית סמסטר (3/2009) קיץ תש"ע
 
משך הארוע כל היום
סמסטר קיץ תש"ע - 3/2009
יום 22/08/2010
יום א'
נושא חופשה מרוכזת - יש לימודים
תאריך סיום 26/08/2010
חודש 8/2010
סמסטר 3/2009
שם סמסטר ג-תש"ע
שם סמסטר קיץ תש"ע