לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2009) אביב תש"ע
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תש"ע - 2/2009
יום 31/03/2010
יום ד'
נושא חוה"מ פסח - המוסד סגור
תאריך סיום 04/04/2010
חודש 3/2010
סמסטר 2/2009
שם סמסטר ב-תש"ע
שם סמסטר אביב תש"ע