לוח השנה האקדמית
 
יום 15/02/2009
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 2/2009