לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2008) אביב תשס"ט
 
סמסטר אביב תשס"ט - 2/2008
יום 10/05/2009
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 19:00
חודש 5/2009
סמסטר 2/2008
שם סמסטר ב תשס"ט
שם סמסטר אביב תשס"ט