לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2008) אביב תשס"ט
 
סמסטר אביב תשס"ט - 2/2008
יום 31/03/2009
יום ג'
שעת התחלה 17:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 19:00
חודש 3/2009
סמסטר 2/2008
שם סמסטר ב תשס"ט
שם סמסטר אביב תשס"ט