לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2008) אביב תשס"ט
 
סמסטר אביב תשס"ט - 2/2008
יום 15/03/2009
יום א'
שעת התחלה 8:30
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 12:30
חודש 3/2009
סמסטר 2/2008
שם סמסטר ב תשס"ט
שם סמסטר אביב תשס"ט