לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2008) חורף תשס"ט
 
סמסטר חורף תשס"ט - 1/2008
יום 04/01/2009
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 1/2009
סמסטר 1/2008
שם סמסטר א תשס"ט
שם סמסטר חורף תשס"ט