לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2008) חורף תשס"ט
 
סמסטר חורף תשס"ט - 1/2008
יום 11/11/2008
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 11/2008
סמסטר 1/2008
שם סמסטר א תשס"ט
שם סמסטר חורף תשס"ט