לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 23/09/2009
יום ד'
נושא תחילת בחינות סמסטר קיץ-מועד א'
תאריך סיום 23/10/2009
חודש 9/2009