לוח השנה האקדמית סמסטר (3/2008) קיץ תשס"ט
 
משך הארוע כל היום
סמסטר קיץ תשס"ט - 3/2008
יום 16/09/2009
יום ד'
נושא תחילת בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
תאריך סיום 23/10/2009
חודש 9/2009
סמסטר 3/2008
שם סמסטר ג-תשס"ט
שם סמסטר קיץ תשס"ט