לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 08/07/2009
יום ד'
נושא תחילת בחינות סמסטר אביב-מועד א'
תאריך סיום 04/08/2009
חודש 7/2009