לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2008) אביב תשס"ט
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ט - 2/2008
יום 08/04/2009
יום ד'
נושא ערב פסח-המוסד סגור
תאריך סיום 16/04/2009
חודש 4/2009
סמסטר 2/2008
שם סמסטר ב תשס"ט
שם סמסטר אביב תשס"ט