לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2008) אביב תשס"ט
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ט - 2/2008
יום 22/03/2009
יום א'
נושא תחילת בחינות סמסטר חורף -מועד ב'
תאריך סיום 24/04/2009
חודש 3/2009
סמסטר 2/2008
שם סמסטר ב תשס"ט
שם סמסטר אביב תשס"ט