לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 15/02/2009
יום א'
נושא תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד א'
תאריך סיום 13/03/2009
חודש 2/2009