לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 22/10/2008
יום ד'
נושא תחילת בחינות סמסטר אביב-חדש-מועד ב'
תאריך סיום 11/11/2008
חודש 10/2008