לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 25/05/2008
יום א'
נושא תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד ב'-חדש
תאריך סיום 17/06/2008
חודש 5/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח