לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 13/04/2008
יום א'
נושא תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד א' חדש
תאריך סיום 16/05/2008
חודש 4/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח