לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 22/06/2008
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא מליאה אקדמית
שעת סיום 19:30
חודש 6/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח