לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 16/04/2008
יום ד'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 17:30
חודש 4/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח