לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 13/05/2008
יום ג'
שעת התחלה 17:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 19:00
חודש 5/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח