לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 30/03/2008
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע הס' ומוס'
שעת סיום 18:30
חודש 3/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח