לוח השנה האקדמית
 
יום 03/02/2008
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע הס' ומוס'
שעת סיום 18:30
חודש 2/2008