לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 26/09/2006
יום ג'
נושא בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
תאריך סיום 29/09/2006
חודש 9/2006