לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 22/05/2008
יום ה'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 17:00
חודש 5/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח