לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 16/03/2008
יום א'
שעת התחלה 8:30
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 12:30
חודש 3/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח