לוח השנה האקדמית
 
יום 03/02/2008
יום א'
שעת התחלה 8:30
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 12:30
חודש 2/2008