לוח השנה האקדמית
 
יום 10/10/2021
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 10/2021