לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2020) אביב תשפ"א
 
סמסטר אביב תשפ"א - 2/2020
יום 27/06/2021
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 6/2021
סמסטר 2/2020
שם סמסטר אביב תשפ"א
שם סמסטר אביב תשפ"א