לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2020) אביב תשפ"א
 
סמסטר אביב תשפ"א - 2/2020
יום 15/06/2021
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל סטודנטים-כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 6/2021
סמסטר 2/2020
שם סמסטר אביב תשפ"א
שם סמסטר אביב תשפ"א