לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2020) אביב תשפ"א
 
סמסטר אביב תשפ"א - 2/2020
יום 11/05/2021
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 5/2021
סמסטר 2/2020
שם סמסטר אביב תשפ"א
שם סמסטר אביב תשפ"א