לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2020) אביב תשפ"א
 
סמסטר אביב תשפ"א - 2/2020
יום 21/03/2021
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא סנט
שעת סיום 18:30
חודש 3/2021
סמסטר 2/2020
שם סמסטר אביב תשפ"א
שם סמסטר אביב תשפ"א