לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2020) אביב תשפ"א
 
סמסטר אביב תשפ"א - 2/2020
יום 17/03/2021
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 16:00
חודש 3/2021
סמסטר 2/2020
שם סמסטר אביב תשפ"א
שם סמסטר אביב תשפ"א