לוח השנה האקדמית
 
יום 10/01/2021
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 1/2021