לוח השנה האקדמית
 
יום 19/11/2020
יום ה'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 11/2020