לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2019) אביב תש"ף
 
סמסטר אביב תש"ף - 2/2019
יום 21/06/2020
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא סנט
שעת סיום 17:30
חודש 6/2020
סמסטר 2/2019
שם סמסטר אביב תש"ף
שם סמסטר אביב תש"ף