לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2019) אביב תש"ף
 
סמסטר אביב תש"ף - 2/2019
יום 17/06/2020
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 18:00
חודש 6/2020
סמסטר 2/2019
שם סמסטר אביב תש"ף
שם סמסטר אביב תש"ף