לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2019) אביב תש"ף
 
סמסטר אביב תש"ף - 2/2019
יום 02/06/2020
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 6/2020
סמסטר 2/2019
שם סמסטר אביב תש"ף
שם סמסטר אביב תש"ף