לוח השנה האקדמית סמסטר (3/2019) קיץ תש"ף
 
סמסטר קיץ תש"ף - 3/2019
יום 19/08/2020
יום ד'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 8/2020
סמסטר 3/2019
שם סמסטר קיץ תש"ף
שם סמסטר קיץ תש"ף