לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2019) אביב תש"ף
 
סמסטר אביב תש"ף - 2/2019
יום 17/05/2020
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 5/2020
סמסטר 2/2019
שם סמסטר אביב תש"ף
שם סמסטר אביב תש"ף