לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2019) אביב תש"ף
 
סמסטר אביב תש"ף - 2/2019
יום 18/03/2020
יום ד'
שעת התחלה 12:30
נושא ועדת הספרייה
שעת סיום 14:30
חודש 3/2020
סמסטר 2/2019
שם סמסטר אביב תש"ף
שם סמסטר אביב תש"ף