לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2019) חורף תש"ף
 
סמסטר חורף תש"ף - 1/2019
יום 07/01/2020
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 1/2020
סמסטר 1/2019
שם סמסטר חורף תש"ף
שם סמסטר חורף תש"ף