לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2019) חורף תש"ף
 
סמסטר חורף תש"ף - 1/2019
יום 03/12/2019
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 16:00
חודש 12/2019
סמסטר 1/2019
שם סמסטר חורף תש"ף
שם סמסטר חורף תש"ף