לוח השנה האקדמית
 
יום 06/10/2019
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 10/2019