לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2007) אביב תשס"ח
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ח - 2/2007
יום 21/04/2008
יום ב'
נושא חוה"מ פסח-הטכניון סגור
תאריך סיום 25/04/2008
חודש 4/2008
סמסטר 2/2007
שם סמסטר ב תשס"ח
שם סמסטר אביב תשס"ח