לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2018) אביב תשע"ט
 
סמסטר אביב תשע"ט - 2/2018
יום 17/03/2019
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 3/2019
סמסטר 2/2018
שם סמסטר ב-תשע"ט
שם סמסטר אביב תשע"ט