לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2018) אביב תשע"ט
 
סמסטר אביב תשע"ט - 2/2018
יום 04/06/2019
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 6/2019
סמסטר 2/2018
שם סמסטר ב-תשע"ט
שם סמסטר אביב תשע"ט